دعوتنامه 2018-01-18T12:35:47+00:00

متاسفانه برای شروع طرح عرضه اولیه، باید یک نفر که در این طرح فعال است شما را دعوت کرده باشد. 

اگر کسی را نمی‌شناسید، باید منتظر دعوتنامه بمانید. 

از طریق ارسال ایمیل به CallTheButcher@QuantCan.ir می‌توانید تقاضا کنید که برای شما دعوتنامه ارسال شود اما در نظر داشته باشید ارسال دعوتنامه زمانبر خواهد بود.

پوزش ما را به دلیل محدودیت فعلی بپذیرید.