/, مالی/درس 11 از فصل سوم آموزش تحلیل تکنیکال

درس 11 از فصل سوم آموزش تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک پیشرفته 5

الگوی ABCD:

الگوی AB>CD :

در این الگو، که در حقیقت طول قیمت AB کمتر از CD می باشد(و از الگوی AB=CD بیشتر دیده می شود)، طول CD برابر با 162% طول AB می باشد. مثلا، تصویر زیر، این تفاوت را نشان می دهد. معنای این الگو و شرایط تشکیل شدنش، همان معنا و شرایط الگوی قبلیست، با این تفاوت که در این الگو، طول CD بیشتر از طول AB می باشد و دقیقا برابر با 162% طول AB است:

توسط | 2017-10-05T12:18:11+00:00 اکتبر 5th, 2017|تکنیکال, مالی|بدون ديدگاه