//نقش بتا در بورس

نقش بتا در بورس

تعریف کلی بتا

بتا معیاری از بی‌ثباتی، یا ریسک سیستماتیک اوراق بهادار یا سبد سهام در مقایسه با کل بازار است. بتـا در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) استفاده می‌شود، مدلی که بازده پیش‌بینی‌شده یک دارایی را بر اساس بتای آن و بازده پیش‌بینی‌شده بازار محاسبه می‌کند. بتا همچنین با عنوان ” ضریب بتا ” نیز شناخته می شود. مفهوم بتا مانند نسبت پی بر ای از ابزارهای اولیه تحلیل در بازار است. ضریب یا عامل بتا وسیلهای برای ارزیابی عملکرد یک سهم خاص یا گروهی از سهام در جریان حرکت کلی بازار است.

 

 

اندازه گیری بتا

بتـا با استفاده از تحلیل رگرسیون محاسبه می‌شود و شما می‌توانید به بتـا به شکل گرایش بازده اوراق بهادار برای پاسخ به نوسانات بازار نگاه کنید. گفتنی است افزایش بتـا به معنی بیشتر شدن نوسانات بازده اوراق بهادار (سهام) و افزایش ریسک سرمایه گذاری است. بتای ۱ نشان می‌دهد که قیمت اوراق بهادار با نوسانات بازار حرکت خواهد کرد و کم‌وزیاد خواهد شد. بتای کمتر از ۱ یعنی قیمت اوراق بهادار نوسانات کمتری نسبت به بازار دارد. بتای بزرگ‌تر از ۱ به معنی این است که قیمت اوراق بهادار بی‌ثبات‌تر از بازار خواهد بود و بیشتر دچار نوسان می‌شود.

 

مفهوم و کاربرد بتا

بتا تنها معیار مفید برای ارزیابی گرایش های معاملات سهام است . در اینجا لیستی از 3 بتا های موجود درS&p 500 به ترتیب از بیشترین به کمترین  نشان داده شده است . این فهرست روزانه به روز می شود. بنابراین با اضافه کردن سهام به لیست خود می توانید بر عملکرد، معیارهای مالی و شاخص های اساسی آن ها دسترسی داشته باشید.

 

ضریب یا عامل بتا وسیله‌ای است برای ارزیابی عملکرد یک سهم خاص یا گروهی از سهام در جریان حرکت کلی بازار. اگر بتای سهمی برابر با یک باشد، افزایش و کاهش قیمت آن درست مطابق حرکت بازار خواهد بود. در صورتی که اگر بتای سهمی 2 باشد، افزایش و کاهش قیمت آن دو برابر خواهد بود. برای مثال، هنگامی که بازار 10 درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند، قیمت این سهم 20 درصد افزایش می‌یابد و زمانی که بازار 10 درصد سقوط می‌کند، قیمت این سهم 20 درصد کاهش می‌یابد.

سهمی که بتای آن 5/0 درصد است، اگر رشد قیمت‌ها در سطح بازار 10 درصد باشد، رشد قیمت آن  5 درصد خواهد بود، سهمی که بتای صفر دارد، در جهت عکس بازار حرکت می‌کند. در مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای CAMPریسک سیستماتیک از بتا محاسبه می‌کنند.

ضریب بتا شاخصی است از ریسک سیستماتیک یک دارایی مالی یا مجموعه ای از داراییهای مالی نسبت به ریسک پرتفوی بازار . ضریب بتا را می توان از سه جنبه مورد بررسی قرار داد:

1- این ضریب مساوی یک باشد، یعنی ریسک دارایی مالی برابر ریسک بازار می باشد و این حالت در سرمایه گذاری حالتی خنثی می باشد.

2- در حالت دوم ضریب بتا بزرگتر از یک باشد ، به این معنی می باشد که ریسک سهم بیشتر از ریسک بازار بوده و اصطلاحاٌ این سهم را سهم تهاجمی می نامند.

3- در حالت سوم که ضریب بتا کوچکتر از یک باشد، یعنی اینکه ریسک سهم مورد نظر کمتر از ریسک بازار بوده و در این حالت سهم را سهم تدافعی می نامند.

 

به زبان ساده:

اگر بتای سهمی 1.5 باشد، یعنی اگر شاخص کل بازار، 1% رشد کند، آن سهم 1.5% رشد می کند و اگر 1% نزول کند، آن سهم 1.5% نزول می کند.

اگر بتای سهمی 2- باشد، یعنی اگر شاخص کل 1% رشد کند، آن سهم 2% نزول می کند و اگر شاخص کل 1% نزول کند، آن سهم 2% رشد می کند.

اگر بتای سهمی 0 باشد، یعنی هیچ ارتباطی میان رشد و نزول بازار با این سهم وجود ندارد.

 

توسط | 2017-12-09T16:45:23+00:00 دسامبر 9th, 2017|Uncategorized|1 ديدگاه