درس شماره 12 از دروس پیشرفته تحلیل تکنیکال

جمع بندی حالا یک جمع بندی کنیم ببینیم یک سهم [...]

توسط | 2017-11-13T13:50:44+00:00 نوامبر 13th, 2017|تکنیکال, مالی|دیدگاه‌ها برای درس شماره 12 از دروس پیشرفته تحلیل تکنیکال بسته هستند

درس شماره 11 از دروس پیشرفته تحلیل تکنیکال

چنگال اندرو چنگال اندرو، یکی از بهترین روش های پیش [...]

توسط | 2017-11-13T13:49:43+00:00 نوامبر 13th, 2017|تکنیکال, مالی|دیدگاه‌ها برای درس شماره 11 از دروس پیشرفته تحلیل تکنیکال بسته هستند

درس شماره 10 از دروس پیشرفته تحلیل تکنیکال

کانال یکی از جالب ترین مواردی که بعد از خطوط [...]

توسط | 2017-11-13T13:48:17+00:00 نوامبر 13th, 2017|تکنیکال, مالی|دیدگاه‌ها برای درس شماره 10 از دروس پیشرفته تحلیل تکنیکال بسته هستند

درس شماره 9 از دروس پیشرفته تحلیل تکنیکال

استفاده از اندیکاتورها و خطوط روند کنار هم در این [...]

توسط | 2017-11-13T13:46:32+00:00 نوامبر 13th, 2017|تکنیکال, مالی|دیدگاه‌ها برای درس شماره 9 از دروس پیشرفته تحلیل تکنیکال بسته هستند

درس شماره 8 از دروس پیشرفته تحلیل تکنیکال

استفاده از خطوط روند و حجم معاملات در کنار هم [...]

توسط | 2017-11-13T13:44:41+00:00 نوامبر 13th, 2017|تکنیکال, مالی|بدون ديدگاه

درس شماره 7 از دروس پیشرفته تحلیل تکنیکال

خطوط روند: دومین مطلب مهم نسبت به درس قبلی، خطوط [...]

توسط | 2017-11-13T13:42:56+00:00 نوامبر 13th, 2017|تکنیکال, مالی|بدون ديدگاه

درس شماره 6 از دروس پیشرفته تحلیل تکنیکال

روندها: یکی از مهم ترین مسایل مطرح شده در پیش [...]

توسط | 2017-11-13T13:40:22+00:00 نوامبر 13th, 2017|تکنیکال, مالی|دیدگاه‌ها برای درس شماره 6 از دروس پیشرفته تحلیل تکنیکال بسته هستند